Kullanıcı Girişi

Ana Sayfa
Tematik Alanların Kapsamı
Kullanıcı Kayıt
 
 

OKUL – ENDÜSTRİ İŞBİRLİĞİ

Mesleki ve teknik eğitimde bireylerin sahip olmaları gereken mesleki becerilerin kazanılmasında okul – endüstri işbirliği son derece önemlidir. Hızla değişen teknolojik gelişmeler okulların sahip olduğu olanakların mevcut koşullara göre güncellemesini güçleştirmektedir. Bu nedenle uygulamalı çalışmaların gerçek iş ortamında yapılması artık bir zorunluluk halini almıştır. Okul endüstri işbirliğinin sağladığı yararlar şöyle özetlenebilir:

 • Öğrencilerin gerçek iş ortamında mesleki becerilerini geliştirmeleri sağlanır.
 • Öğrencilerin istihdam piyasasını tanımaları sağlanır ve iş bulmaları kolaylaşır.
 • Mesleki ve teknik eğitim programları daha etkin biçimde uygulanabilir.
 • Okulların pahalı donanımlara yatırım yapmalarına gerek kalmaz.
 • İşverenler daha nitelikli işgücü yetiştirmeye katkı sağlamış olurlar.
 • İşverenler ihtiyaçları olan nitelikli işgücü açısından seçme şansına sahip olurlar.
 • Okullarda görevli mesleki ve teknik öğretmenler gerçek iş ortamında gözlem ve deneyimde bulunma şansına sahip olurlar.
 • İşverenler uygulanan mesleki ve teknik eğitim programlarını tanır ve geliştirilmesine katkı sağlayabilirler.

Genel olarak yukarıda özetlenen yararları dışında ülkede genel olarak işsizliğin önlenmesi, yüksek öğretime olan aşırı talebin azalması, bulunduğu çevrenin sosyal ve ekonomik gelişmesine katkı sağlaması gibi katkılardan da söz edilebilir.

Ülkemizde 3308 sayılı Yasa çerçevesinde, işletmelerde meslek eğitimi gerek örgün eğitim gerekse yaygın eğitim kapsamında sürdürülmektedir. Daha etkili ve verimli okul endüstri işbirliği uygulamalarını ortaya çıkarmak amacıyla belirlenmeye çalışılan iyi örnekler genel olarak şu boyutlardan oluşabilir.

 • Modüler eğitimin okul-endüstri işbirliği kapsamında daha etkin uygulandığı örnekler.
 • Yapılan okul–işletme işbirliği uygulamasında farklı bir planlama, uygulama, değerlendirme çalışması.
 • İstihdam piyasasına somut katkı sağlanması.
 • İşverenlerin uygulamalarda somut katkılarını ortaya koyan uygulamalar.
 • İşbirliğinin okula sağladığı program, uygulama, donanım vb. somut katkılar.

Bu özellikler ve yanı sıra yukarıda belirtilmemiş olmakla beraber mesleki ve teknik eğitim sistemimizde uygulanan okul-endüstri işbirliği uygulamalarının etkin biçimde yapılmasını etkileyebilen iyi örnekler bu kapsamda değerlendirilecektir.  

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayın içeriğinden yalnızca IBF International Consulting sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.