Kullanıcı Girişi

Ana Sayfa
Tematik Alanların Kapsamı
Kullanıcı Kayıt
 

DÖNER SERMAYE UYGULAMALARI

Mesleki eğitim genel eğitime göre daha pahalı bir yatırım özelliği taşımaktadır. Maliyetler açısından bakıldığında mesleki eğitim genel eğitime göre 2 ila 4 kat daha pahalı bir yatırımdır. Bu açıdan mesleki eğitimin finansmanı devlet imkânları açısından bakılınca daha önemli bir sorun alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Ara insan gücünün mesleki eğitim ağırlıklı olarak yönlendirilmesinin hedeflendiği durumlarda, bu sorun daha da büyük boyutlara ulaşabilmektedir. Bu nedenle okulların finansman sorunları açısından etkili uygulamalardan biri, okullarda oluşturulan döner sermaye çalışmalarıdır. Bu çalışmalarla üretim içinde eğitim yapılabilmektedir. Okullarda döner sermaye çalışmaları yapmanın başlıca amaçları şunlardır:

 • Döner sermaye aracılığıyla yapılan işlerde öğrencilerin çalışması sağlanarak, onların meslekleri/alanları ile ilgili becerilerini geliştirmek ve öğrendiklerini pekiştirmek.
 • Endüstrinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünün iş hayatı koşullarında yetiştirilmesine katkı sağlamak.
 • Uygulamalı eğitim için gerek devlet bütçesinden gerekse aile bütçesinden yapılan giderleri azaltmak.
 • Çalışan öğrenci ve kursiyerlerin müteşebbislik gücünün ve özgüvenin gelişmesine katkı sağlamak.
 • Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu ders araç ve gereçleri ile ders kitaplarının daha ucuz ve kaliteli bir şekilde üretilmesine ve dağıtımına katkı sağlamak.

Yukarıda belirtilen amaçlarla yapılan döner sermaye uygulamalarının sağladığı yararlar şöyle özetlenebilir:

 • Gerçek uygulamalar yapılarak eğitim öğretim yapılır.
 • Öğrencilerin mesleki becerilerinin gelişimine katkı sağlar.
 • Öğrencilerin belirli bir ekonomik gelir elde etmelerine imkan sağlar.
 • Öğrencilerin istihdam piyasasına uyumlarını kolaylaştırır.
 • Öğretmenlerin ve diğer çalışanların mesleki becerilerinin gelişimine katkı sağlar, iş piyasasını tanımalarına imkân sağlar.
 • Okulun finansman kaynaklarının gelişmesine katkı sağlar.
 • Okulların çevreyle özellikle de işletmelerle ilişkilerini geliştirir.
 • Milli ekonomiye ve sosyal kalkınmaya katkı sağlar.

Uygulanmakta olan döner sermaye çalışmaları kapsamında belirlenmeye çalışılan iyi örnekler genel olarak şu boyutlardan oluşabilir:

 • Daha etkili, verimli nitelikli üretimlerin yapıldığı uygulamalar.
 • Yapılan uygulama ile özellikle öğrencilerin mesleki gelişimlerindeki somut gelişmeler.
 • Yapılan çalışmaların mesleki ve teknik öğretim programı ile entegrasyonu için yapılan somut çalışmalar.
 • Öğrencilerin istihdam piyasasına uyumlarını kolaylaştıran ve bunu somut göstergelerle ortaya koyan uygulamalar.
 • Okulun finans kaynaklarının gelişmesi ve bunun somut katkılarının ortaya konulduğu çalışmalar.
 • Yapılan uygulama ile çevredeki teknolojik, sosyal ve ekonomik gelişmelere yönelik sağlanan somut katkılar.

Bu özellikler ve yanı sıra yukarıda belirtilmemiş olmakla beraber mesleki ve teknik eğitim sistemimizde uygulanan döner sermaye uygulamalarının etkin biçimde yapılmasını etkileyebilen iyi örnekler bu kapsamda değerlendirilecektir.

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayın içeriğinden yalnızca IBF International Consulting sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.