Kullanıcı Girişi

Ana Sayfa
Tematik Alanların Kapsamı
Kullanıcı Kayıt
 
  

MESLEKİ – TEKNİK EĞİTİMCİLERİN EĞİTİMİ

(Kurum içi ve dışında yer alan mesleki teknik eğitimciler-öğretmen, yönetici, teknisyen,  işyerlerindeki usta, teknisyen vb. çalışanlar)

Eğitim – öğretim sisteminin vazgeçilmez unsuru olan öğretmenler ve diğer eğitici personelin çok önemli bir yeri vardır. Özellikle öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin davranış kazanımlarında doğrudan etkili oldukları için, öğretmenlerin sahip oldukları nitelikler açısından da iyi yetişmiş olmaları gereklidir.

Mesleki ve teknik eğitimde de öğrencilerin mesleki bilgi, beceri ve kişilik gelişimleri açısından kurum içinde ve dışındaki teknik eğitimciler, öğretmenler, yöneticiler, teknisyenler, ustalar, vb. tüm eğitimi etkileyen personelin sahip oldukları yeterliklerin kalitesi ,yapılan eğitimi de doğrudan etkilemektedir. Günümüzde meslekler dünyasında bireylerin sahip oldukları niteliklerin 4-5 yılda bir neredeyse bütünüyle değiştiği ifade edilmektedir. Buna göre mesleki eğitim veren eğitimcilerin de daha önce kazandıkları bilgi ve becerileri sürekli güncellemeleri son derece önemlidir. Bu tür uygulamalar günümüzde genelde hizmetiçi eğitim çalışmaları ile kurum içinde sürdürüldüğü gibi, kurum dışında kişisel gelişim sağlamak için bireysel girişimlerle de olabilmektedir.

MMilli eğitim sistemimizde yer alan eğitim personelinin meslek içi gelişimleri özellikle hizmet içi eğitim faaliyetleri ile yerine getirilmeye çalışılmaktadır. Bununla birlikte bazı işletmelerde de öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sağlayacak eğitimler de verilebilmektedir. Bununla beraber işletmelerde çalışanların mesleki becerilerini geliştirmek için de mesleki-teknik eğitim kurumlarında da bazı eğitimler yapılabilmektedir.

Uygulanmakta olan mesleki ve teknik eğitimcilerin eğitimleri kapsamında belirlenmeye çalışılan iyi örnekler genel olarak şu boyutlardan oluşabilir:

  • Kurum içi eğitici personele yönelik mesleki gelişim eğitimleri ve bunların eğitim sistemine olan somut katkıları.
  • Mesleki-teknik eğitim kurumlarının işyerlerindeki özellikle eğitimle ilgili personele (usta, teknisyen vb. çalışanlar) yönelik düzenledikleri mesleki gelişim eğitimleri ve bunların eğitim sistemine somut katkıları.
  • Genel olarak kurum içi ve kurum dışı mesleki-teknik eğitimcilere yönelik yapılan mesleki gelişim eğitimleri ile sağlanan istihdam, üretim, yeni bir üretim yöntemi vb. somut katkılar.

Bu özellikler ve yanı sıra yukarıda belirtilmemiş olmakla beraber mesleki ve teknik eğitim eğitimcilerine yönelik olarak yapılan eğitim uygulamalarının yerine getirilmesini etkileyebilen iyi örnekler bu kapsamda değerlendirilecektir.

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayın içeriğinden yalnızca IBF International Consulting sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.