Kullanıcı Girişi

Ana Sayfa
Tematik Alanların Kapsamı
Kullanıcı Kayıt
 
   

GİRİŞİMCİLİK ve MESLEKİ EĞİTİM

Girişimci, topluma yönelik olarak ”hizmet sunan, üreten, ticaret yapan”, böylelikle maddi manevi kazanç sağlayan kişidir. Bu amaçla kendi işini kurmak için harekete geçen girişimci, iş fikrini gerçekleştirmek için “araştırma, planlama, örgütleme ve koordinasyon“ çalışmaları yapar ve bu çalışmalar sonunda gerekli olan bilgi-beceri, işyeri, eleman, makine donanım vb. girdileri ile finansman kaynaklarını bir araya getirerek işletmesini kurar.

Girişimcinin iş kurma sürecinde geçireceği aşamalar (1) başarılı bir iş fikri belirleme (2) çalışma programı hazırlama, (3) iş planı hazırlama, (4) işi kurma, (5) iş geliştirme olarak özetlenebilir. Bu süreçleri başarabilmek için girişimcinin gerekli motivasyona ve sahip olması, sabırlı davranması, risk alabilmesi, araştırmaya ve bilgiye önem vermesi ve yatırım yapabilecek belirli bir ekonomik varlığa sahip olması gereklidir.

Mesleki eğitimi bireylere işgücü piyasasında gerekli olan mesleki bilgi beceri ve kişilik özelliklerini kazandırırken, amacı sadece sektörde bir işyerinde ücretli personel olarak çalışmasını sağlamak değil, aynı zamanda girişimci bir kişilik kazandırarak kendi adına gerekli girişimcilik özelliklerini gösterip bir anlamda işveren olmasını sağlayabilmektir. Çünkü ekonomik sektörde girişimci yatırım yaparak iş alanı oluşturmaz ise nitelikli işgücü yetiştirmek tek başına bir anlam ifade etmeyecektir.

Ülkemizde sektörel dağılım içinde küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ) önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle ara insangücü yetiştirmeyi amaçlayan orta dereceli mesleki eğitim, meslek kursları ve çıraklık eğitimi gibi uygulamaların öncelikli hedefi KOBİ'lere nitelikli işgücü yetiştirmektir. Bunun yanında kendi işletmesini kurabilecek girişimcilik özellikleri geliştirilmiş meslek elemanlarına da ülkemizin ihtiyacı vardır. 

Ülkemizde girişimcileri desteklemek için son yıllarda çeşitli teşvikler verilmektedir. Örneğin KOSGEB tarafından desteklenen bir girişimcinin; (1) gerekli motivasyona sahip olması, (2) başarılı olabilecek bir iş fikrinin bulunması, (3) çalışma programı hazırlaması, (4) işle ilgili bir ön değerlendirme yapması, (5) işin yapılabilirliğini araştırması, (6) iş planı hazırlaması, (7) işi kurması ve (8) işi geliştirmeye dönük stratejilerinin olması gerektiği belirtilmektedir. Mesleki eğitim sürecinde bireyler bu açılardan yetiştirilirse, sektörde iş kurabilecek girişimciler artacak ve işsizlik sorununun çözümüne de katkı sağlanabilecektir.

Mesleki eğitim sistemi içinde girişimcilik açısından iyi örnekler genel olarak şu boyutlardan oluşabilir:

Aldığı mesleki eğitim sayesinde ya da sahip olduğu birikimle;

  • Sektörde örnek olabilecek bir işletme kurmuş olabilme,
  • Okulda, kurumda ya da girişimcilik açısından yenilikçi bir uygulama yaparak kendi işini kurabilecek girişimciler yetiştirme,
  • Girişimcilik özellikleri ile farklı bir mesleki eğitim kurumu kurma.

Yukarıda belirtilmemiş olmakla beraber mesleki ve teknik eğitimin sağladığı girişimcilik vasıfları ile iyi örnekler kapsamında değerlendirilebilecek uygulamalar başvuruda bulunabilirler.

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayın içeriğinden yalnızca IBF International Consulting sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.