Kullanıcı Girişi

Ana Sayfa
Tematik Alanların Kapsamı
Kullanıcı Kayıt
 

MEZUNLARI İZLEME

Eğitim sistemi içinde mezun olan öğrencilerin izlenmesi, mezuniyetten sonra ne yaptıklarını ortaya çıkarmak, çalışma durumları hakkında veri toplamak, işgücü piyasasındaki konumlarını belirlemek, bu suretle eğitim-öğretim programlarının çıktılarını ölçmek, mezunların okulla-kurumla bağlarını kurumsal hale getirmek için mezunlarla ilgili verileri toplamak, analiz etmek ve değerlendirmeyi amaçlar. Mezunlar mesleki eğitim sisteminin çıktısı olan ürünlerdir. Dolayısıyla yetişen insan gücünün (ürünün) kalitesini belirlemek oldukça önemlidir. Böylelikle mezunları izleme sistemi oluşturmanın temel yararları şöyle özetlenebilir:

 • Mezunların aldıkları mesleki eğitimin iş hayatının taleplerine uygunluğunu belirlemek.
 • Özellikle çalışan mezunların yaptıkları değerlendirmelere göre öğretim programlarını güncellemek.
 • Çalışan mezunların işverenlerinin mezunların nitelikleri hakkındaki görüşlerini belirlemek.
 • Mezunların ne durumda olduklarını (yüksek öğretime gitme, çalışma, işsizlik, sosyal durumları vb.) belirlemek.
 • İşsiz olan ancak iş arayan mezunları işverenle karşı karşıya getirmek, dolayısıyla mezunun istihdamına katkıda bulunmak.
 • Mezunun aidiyet duygusunu geliştirmek.
 • Okul-kurum kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak.
 • Mezunlar arasında bir iletişim kanalı oluşturmak.

Yukarıda sözü edilen mezunları izleme çalışmalarının genel anlamda sistem bütünlüğü içinde mesleki eğitimi değerlendirme amacına hizmet ettiği söylenebilir.

Uygulanmakta olan mesleki eğitim sistemi içinde mezunların izlenmesi açısından iyi örnekler genel olarak şu boyutlardan oluşabilir:

 • Mezunları izleme amaçlı bir veri tabanı oluşturmak.
 • Mezunlar arası dayanışmayı geliştirmek amaçlı STK oluşturmak ve etkin olarak çalıştırmak.
 • Mezunları izleme araştırmaları yapıp, sonuçlarından somut olarak yararlanmak.
 • İşsiz mezunlarla işverenler arasında bir iletişim ağı oluşturup istihdam edilmelerine somut katkı sağlamak.

Bu özellikler ve yanı sıra yukarıda belirtilmemiş olmakla beraber mesleki ve teknik eğitim mezunlarının izlenmesi kapsamlı çalışmalarına ilişkin iyi örnekler bu kapsamda değerlendirilecektir.

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayın içeriğinden yalnızca IBF International Consulting sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.