Kullanıcı Girişi

Ana Sayfa
Tematik Alanların Kapsamı
Kullanıcı Kayıt
 

OKUL TOPLUM İLİŞKİSİ

Eğitimin temel amaçlarından biri de bireyin toplumsallaşmasını sağlamaktır. Bu nedenle eğitim kurumları toplumun amaçlarını gerçekleştirmeye dönük bir yapılanma içinde olmalıdır. Mesleki-teknik eğitim kurumları da öğrencileri mesleki nitelikler açısından yetiştirerek, onları nitelikli işgücü olarak toplumsal yaşama hazırlamanın yanında, bulundukları çevreye de katkı sağlayacak organizasyonlar yapabilmelidir. Mesleki ve teknik eğitim sistemi içindeki okul ve kurumlar içinde bulundukları toplumun koşullarından etkilenirken, aynı zamanda toplumu değiştirme ve geliştirme misyonunu da üstlenir. Bu yüzden söz konusu kurumlar sadece nitelikli öğrenci yetiştirme boyutlu çalışmalarla sınırlı kalmamalı, topluma çeşitli boyutlarda hizmet sunacak uygulamalara da yönelmelidir. Bu tür misyonu üstlenebilen kurumlar okulu bir anlamda toplumsal yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getirir, başka bir deyişle “yaşam boyu eğitim merkezi” rolünü üstlenir. Mesleki ve teknik eğitim kurumları bu açıdan önemli bir alt yapıya sahiptir ve sahip oldukları imkânları toplumun hizmetine de sunmak durumundadır. Söz konusu kurumların toplumla ilişkilerini geliştirdiğinin göstergesi olabilecek bazı uygulamalar şöyle özetlenebilir:

Sahip olduğu imkânlarla bazı mesleki eğitim kursları düzenlemek. Örneğin; kız meslek liselerinin anne-baba eğitimi vermeleri, meslek liselerinin kaynakçılık kursu düzenlemeleri, otelcilik ve turizm meslek liselerinin turizme dönük bir mesleki eğitim kursu düzenlemesi, halk eğitim merkezinin düzenlediği kurslar örnek verilebilir. Bu uygulamaların alışılmışın dışında özelliklere sahip olması, başka bir deyişle yapılan uygulama ile bir fark yaratmış olmaları, somut göstergelerle bunu ortaya koyabilmeleri mesleki – teknik eğitimde iyi örnekler olarak değerlendirilebilecek çalışmalar olacaktır.

Mesleki – teknik eğitim kurumları düzenledikleri etkinlikler ile bulundukları çevrenin sosyo – kültürel gelişimine de katkı sağlayabilirler. Örneğin; düzenledikleri organizasyonlarla ve kurdukları işbirliği ağları ile yarışmalar, festivaller, anma günleri, sosyal etkinlikler vb. çalışmalar organize edebilirler. Böylece kurumun – okulun topluma hizmet merkezi işlevini üstlenmesini de sağlamış olurlar.

Bunlara benzer çalışmalar ve bunların yanında yukarıda belirtilmemiş olmakla beraber mesleki ve teknik eğitim kurumlarının topluma dönük çalışmalarına ilişkin iyi örnekler bu kapsamda değerlendirilecektir.

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayın içeriğinden yalnızca IBF International Consulting sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.